จัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 Download
ประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 2567 Download
ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 8 ชุด (254 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
การเผยแพร่สารสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
การเผยแพร่สารสำคัญของสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download